Rybany – námestie: Overenie metódy pre spracovanie územného plánu zóny SAŽP

Ivana Lisická, Zuzana Vydarená

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: urbanizmus, história, analýza, námestie, územný plán, Rybany, zóna SAŽP, zóna, regulatívy