Rybany – námestie: Overenie metódy pre spracovanie územného plánu zóny SAŽP

Ivana Lisická, Zuzana Vydarená

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Rybany, urbanizmus, zóna SAŽP, história, zóna, analýza, regulatívy, námestie, územný plán