Rozvoj a sociálna starostlivosť

Peter Havaš

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: rozvoj, verejnosť, akreditácia, investície, sociálna starostlivosť, personálna politika, spoločenské aktivity, PC ARCH