Rozvoj a sociálna starostlivosť

Peter Havaš

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: sociálna starostlivosť, personálna politika, rozvoj, spoločenské aktivity, verejnosť, PC ARCH, akreditácia, investície