Rozprávajme (sa) navzájom o umení, vede, technike …

Viera Joklová, Igor Koščo

ZHRNUTIE

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: technika, medzinárodný workshop, vedecký seminár, veda, umenie