Rozprávajme (sa) navzájom o umení, vede, technike …

Igor Koščo, Viera Joklová

ZHRNUTIE

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: medzinárodný workshop, technika, umenie, veda, vedecký seminár