Rozmanitosť európskych krajín ako spoločný cieľ plánovania

Veerle van Eetvelde, Marc Antrop

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: krajina, heterogenita, hodnotenie, Európa, politika, rozmanitosť