Rozmanitosť európskych krajín ako spoločný cieľ plánovania

Marc Antrop, Veerle van Eetvelde

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: hodnotenie, Európa, politika, rozmanitosť, krajina, heterogenita