Rozmanitosť európskych krajín ako spoločný cieľ plánovania

Marc Antrop, Veerle van Eetvelde

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: krajina, hodnotenie, Európa, politika, rozmanitosť, heterogenita