Rómske etnikum

Mária Derevencová, Lenka Lovišková, Pavol Korček

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Rómovia, rómske etnikum, životný štýl, história, kultúra