Romantizmus z rôznych uhlov

Jozef Spáčil

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: seminárna práca, filozofia, 19. storočie, dejiny architektúry a umenia, romantizmus