Rodinná farma ako nový koncepčno-typologický druh v štruktúre výrobných zariadení vidieka

Ján Ilkovič

ZHRNUTIE

Vidiek je stále viac chápaný ako multifunkčný celok a živý organizmus s funkciami bývania, výroby a rekreácie, ale s rôznou intenzitou svojich účinkov. Optimálna forma rozvoja poľnohospodárskych obchodných aktivít určuje ďalšie rozvojové programy. Ideálne je dosiahnuť rovnováhu medzi veľkochovmi a rodinnými farmami na základe konkurencie. Umiestnenie nových výrobných jednotiek závisí od troch skupín faktorov a najpálčivejším faktorom je koncentrácia výroby. Vo vnútornom areáli osady je možné určiť tri kategórie podľa veľkosti výrobných jednotiek. Ich architektonické formy musia byť v kontextovom dialógu s vidiekom a jeho tradíciami.

Kľúčové slová: výrobné zariadenia, vidiek, nový druh, rodinná farma, poľnohospodárstvo, výroba, formy