Riešenie architektonického diela v kontexte s požiadavkami požiarnej ochrany

Agnesa Iringová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektonické dielo, STN, riešenie, DIN, požiarna bezpečnosť, požiarna ochrana