Rieka nerozdeľuje mesto. Rieka, ktorá spája … – esej o jednom moste

Dana Šmigurová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: duša, mesto, most, polyfunkcia, predel, prepojenie, rieka, spojenie, telo