Rieka nerozdeľuje mesto. Rieka, ktorá spája … – esej o jednom moste

Dana Šmigurová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: mesto, most, prepojenie, rieka, telo, spojenie, duša, predel, polyfunkcia