Rieka nerozdeľuje mesto. Rieka, ktorá spája … – esej o jednom moste

Dana Šmigurová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: most, mesto, prepojenie, telo, rieka, duša, spojenie, predel, polyfunkcia