Revitalizácia centrálnych mestských zón

Erika Vodičková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: mestská zóna, mesto, bývanie, centrum, revitalizácia