Retrospektívny pohľad na vyučovanie predmetov výtvarných disciplín

Eduard Antal, Karol Thiry

ZHRNUTIE

Vysokoškolské vzdelávanie vo výtvarnom umení na Slovensku začalo v roku 1939 na SVŠT v Bratislave na základe pochopenia jeho potrieb slovenskou umeleckou a technickou inteligenciou. Od vzniku fakulty architektúry sa výtvarné disciplíny menia podľa obsahu a počtu prednášok. Upozorňujeme, že počet prednášok v našich predmetoch bol v porovnaní s inými podobnými školami znížený, čo je na úkor kreativity budúcich architektov.

Kľúčové slová: retrospektíva, výtvarné predmety, výučba, vysokoškolské vzdelávanie, výtvarné umenie, výtvarné disciplíny