Rekreačné priestory v obytných súboroch

Jozef Brath

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: rekreácia, architektúra, obytné súbory, urbanizmus, reštrukturácia, štruktúra, obytné prostredie, grant