Rekreačné priestory v obytných súboroch

Jozef Brath

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, urbanizmus, štruktúra, obytné prostredie, grant, rekreácia, obytné súbory, reštrukturácia