Reklama a výraz obchodnej funkcie v historických mestských štruktúrach

Pavol Pauliny

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: regulácia, reklama, obchod, historické mesto, nová tvorba