Recyklácia ako inšpirácia pre architektúru

Matúš Kiaček

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: udržateľnosť, myšlienkový, ochrana, hodnoty, recyklácia, konverzia, opätovné použitie