Projekt REGAMTER (TEMPUS): Jedná z inšpirácií pre našu fakultu

Karol Kattoš

ZHRNUTIE

Súčasné radikálne zmeny v profesionálnej oblasti územného plánovania a potreba rozšíriť a aktualizovať profesijné schopnosti mestských a krajinských plánovačov majú formovať úplne nový vzdelávací systém absolventov v oblasti územného plánovania. V tejto situácii sme dostali možnosť nadviazať profesionálne kontakty prostredníctvom projektu TEMPUS-PHARE-REGAMTER s Inštitútom urbanizmu Univerzity Pierre-Mendoz Francúzsko v Grenobli a Katedrou mestského a krajinného plánovania Univerzity v Newcastle upon Tyne vo Veľkej Británii. Vzdelávací program REGAMTER otvára možnosti vzájomnej konfrontácie a učenia sa vo vyššie uvedenej problematike. Navrhuje začať s postgraduálnym systémom štúdia územného plánovania pre absolventov škôl architektúry a pre absolventov odborov spojených s plánovaním miest a krajiny; zriadiť inštitút, ktorý bude základom pre kontinuálne vzdelávanie odborníkov z praxe, ktorým chýbajú aktuálne zručnosti ich profesie.

Kľúčové slová: vzdelávanie, REGAMTER, FA STU, TEMPUS, projekt, územné plánovanie, inšpirácia