Projekt INTERREG III C CADSES READY „Obnova a rozvoj starých banských oblastí“: Medzinárodná konferencia a 5. workshop

Ernest Nagy

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: rehabilitácia, vývoj, workshop, konferencia, INTERREG, READY, MINEC, banské oblasti, CADSES