Projekt INTERREG III C CADSES READY „Obnova a rozvoj starých banských oblastí“: Medzinárodná konferencia a 5. workshop

Ernest Nagy

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: konferencia, INTERREG, READY, MINEC, rehabilitácia, vývoj, banské oblasti, workshop, CADSES