Projekt celoživotného vzdelávania o brownfieldoch: Pilotný projekt LEPOB Leonardo da Vinci CZ /04/B/F/PP-168014

Dagmar Petríková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: LEPOB, prestavba, brownfields, celoživotné vzdelávanie, Leonardo da Vinci