Profesorka Patsy Healey ocenená najvyšším vyznamenaním plánovacej profesie

Bohumil Kováč, Jan Komrska

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: plánovanie, zlatá medaila, Patsy Healey, RTPI