Profesorka Patsy Healey ocenená najvyšším vyznamenaním plánovacej profesie

Jan Komrska, Bohumil Kováč

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: zlatá medaila, Patsy Healey, RTPI, plánovanie