Príspevok k praktickej obnove dreveníc

Igor Thurzo

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: obnova, ľudová architektúra, Slovensko, drevenice, pamiatková starostlivosť, recenzia, Igor Krpelán, kniha, Orava