Príspevok k praktickej obnove dreveníc

Igor Thurzo

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, recenzia, kniha, obnova, ľudová architektúra, drevenice, pamiatková starostlivosť, Igor Krpelán, Orava