Príprava slovenského zákona o územnom plánovaní

Ladislav Ambróš, Pavlína Mišíková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: nový zákon, právny nástroj, Slovensko, územné plánovanie