Príprava slovenského zákona o územnom plánovaní

Pavlína Mišíková, Ladislav Ambróš

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, územné plánovanie, nový zákon, právny nástroj