Príprava rámca národného plánovania v Škótsku

M. Greg Lloyd, Deborah Peel

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Spojené kráľovstvo, plánovací rámec, Škótsko, Európa, územné plánovanie