Princípy udržateľného rozvoja miest

Henrich Pifko

ZHRNUTIE

Štúdia diskutuje o tých zásadách udržateľnosti, ktoré sú dôležité pre plánovanie mesta. Analyzujú sa súčasné problémy miest a hľadajú sa možnosti ich upevnenia v mestskej štruktúre, dopravnom koncepte, šetrení zdrojov, predchádzaní znečisťovaniu, integrácii s prírodou atď. Predstavuje sa tu vízia udržateľného mesta: musí byť obývateľné, šetriace, zdravé a spravodlivé. Návrhy mestského rozvoja v súlade s prostredím sú naznačené na konci a okrajovo sú spomenuté aj príklady osád šetrných k životnému prostrediu.

Kľúčové slová: rozvoj, vízia, štúdia, životné prostredie, mestá, udržateľný rozvoj