Priestorové plánovanie: Trendy, očakávania, nádeje v súvislosti s ambíciami vstupu Českej republiky do EÚ

Karel Maier

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: Česká republika, územné plány, trendy, priestorové plánovanie, EÚ, očakávania, verejná správa