Priemyselné stavby profesora Belluša: Príspevok k poznaniu diela

Vladimír Husák

ZHRNUTIE

Emil Belluš bol prvým slovenským architektom pôsobiacim v priemyselných a výrobných budovách. Dizajn v oblasti priemyselnej architektúry sa stal dôležitou súčasťou jeho života. Jeho najlepšie návrhy v odvetví priemyselnej architektúry oceňujú domáci i zahraniční odborníci. Autor tohto príspevku pripomína architektonické kvality slovenských hút Dinas v Banskej Belej, navrhnutých v rokoch 1948-1950, uvedených do prevádzky 15. marca 1953. Tým bol postavený prvý a najprogresívnejší závod súčasnej doby pre slovenské hutníctvo a vývoz. V závere svojho príspevku autor analyzuje súčasný stav ochrany vzácnych stavieb priemyselnej architektúry na Slovensku a deklaruje, že v tejto oblasti chýba koncepcia, čo ohrozuje fyzickú existenciu významných hmotných dôkazov priemyselnej revolúcie na našom území.

Kľúčové slová: Emil Belluš, priemyselné stavby, výrobné stavby, hutníctvo