Prezentácia a interpretácia architektonických častí stavieb nájdených archeologickými terénnymi prácami

Jana Galajdová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: prezentácia, ŕuiny, archeológia, architektúra, dizertačná práca, interpretácia, terénne práce, metódy