Prezentace 3D architektonických modelů na internetu

Hana Koutná

ZHRNUTIE

Internet má rastúci význam ako médium na prezentáciu 3D vizualizácie a ponúka vizualizačné nástroje. V tomto článku identifikujeme požiadavky na systémy 3D vizualizácie na interaktívnu vizualizáciu údajov používateľa. Analyzovali sme štyri možné riešenia: technológie VRML, Viewpoint Experience, Cult3D a Virtue3D. Testovali sme kvalitu vizualizácie, interaktivitu, softvérovú podporu, veľkosť súborov. Na základe definovaných požiadaviek a porovnania výskumných parametrov bude vybraná optimálna technológia pre prezentáciu 3D modelov na internete.

Kľúčové slová: prezentácia, 3D, architektonické modely, internet, technológie