Premeny parkových plôch v súčasnej urbanistickej štruktúre a ich hodnotenie

Eva Putrová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: životné prostredie, urbanistická štruktúra, premeny, parkové plochy, vývoj, charakteristiky, park, hodnotenie