Prehľad študijných pomerov, obsah študijných programov a tendencie novej orientácie

Peter Gál

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: urbanizmus, FA STU, štúdium, územné plánovanie, priestorové plánovanie, študijné programy, študijné pomery