Prehľad študijných pomerov, obsah študijných programov a tendencie novej orientácie

Peter Gál

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: priestorové plánovanie, urbanizmus, študijné programy, FA STU, študijné pomery, štúdium, územné plánovanie