Predstavenie

ZHRNUTIE

Ako reflexia a inšpirácia z koedukačného projektu vzniklo divadelné predstavenie III. ročníka študentov Bábkohereckej katedry VŠMU Dvaja, ktoré prepájalo myšlienky čo najužšej spolupráce jednotlivých umení v konkrétnom priestore – foyeri koncertnej sály, schodisko VŠMU.

Kľúčové slová: architekt, umenie, divadlo, herec, VŠVU, koedukačný projekt