Predslov

Ingrid Belčáková

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: Európa, predhovor, predslov, územné plánovanie, územný rozvoj