Predslov

Ingrid Belčáková

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: územný rozvoj, Európa, územné plánovanie, predhovor, predslov