Predslov

Lázsló Miklós

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: konferencia, KEGA, krajinné plánovanie, 5RP, predhovor, EÚ, EC grant