Predslov

Lázsló Miklós

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: EC grant, konferencia, KEGA, krajinné plánovanie, 5RP, predhovor, EÚ