Predslov

Lázsló Miklós

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: EÚ, konferencia, EC grant, KEGA, krajinné plánovanie, 5RP, predhovor