Predslov

Dagmar Petríková

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: efektívnosť, letná škola, predhovor, editoriál, FA STU, územný rozvoj