Poznámky k urbánnej demokracii

Robert Špaček

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: pešia zóna, urbanizmus, domov, demokracia, mesto, Le Corbusier