Poznámky k urbánnej demokracii

Robert Špaček

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: demokracia, mesto, Le Corbusier, pešia zóna, urbanizmus, domov