Požiarna bezpečnosť v architektonickom navrhovaní

Agnesa Iringová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: materiály, horľavosť, architektonické navrhovanie, požiarna bezpečnosť, dym, požiarna ochrana, únikové cesty, požiarna odolnosť