Použitie plastov v architektúre z hľadiska požiarnej ochrany

Agnesa Iringová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: požiarna ochrana, plasty, nebezpečenstvo, architektúra