Potenciál vybraných obcí CHKO Biele Karpaty

Eva Putrová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: CHKO Biele Karpaty, hodnoty, obce, obnova, obytné prostredie, rekreácia, súčasný stav, tradícia, urbanizmus