Potenciál vybraných obcí CHKO Biele Karpaty

Eva Putrová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: urbanizmus, obnova, hodnoty, obytné prostredie, tradícia, súčasný stav, rekreácia, CHKO Biele Karpaty, obce