Pôsobenie svetla v architektonických objektoch

Viera Lichardová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, koncept osvetlenia, osvetľovacia technika, pôsobenie, svetelné zdroje, svetlo