Pôsobenie svetla v architektonických objektoch

Viera Lichardová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: osvetľovacia technika, architektúra, svetelné zdroje, pôsobenie, svetlo, koncept osvetlenia