Polyfunkcia: Predpoklad efektívnosti urbanistických štruktúr

Ľubica Vitková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: udržateľný rozvoj, efektívnosť, polyfunkcia, urbanistická štruktúra, mesto, polyfunkčnosť