Polstoročie s architektúrou na akademickej pôde

Ján Antal

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: 50 rokov, akademická pôda, architektúra, FA STU, spomienky