Politická vízia pre udržateľné regionálne ekonomiky v rozšírenej Európe

Maroš Finka

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: poľnohospodárska politika, politika vidieka, udržateľnosť, reforma SPP, recenzia, regionálne ekonomiky, kniha, Európa