Politická vízia pre udržateľné regionálne ekonomiky v rozšírenej Európe

Maroš Finka

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: udržateľnosť, recenzia, kniha, Európa, poľnohospodárska politika, politika vidieka, reforma SPP, regionálne ekonomiky