Pohľad pedagóga a študenta na priebeh štúdia

Ernest Nagy

ZHRNUTIE

Pedagóg a študent majú na tému „priebehu štúdia“ opačné názory. Názor študenta je, že čas strávený v škole by mal byť čo najkratší (aby nepracoval v škole, ale v praxi tak, aby zarobil peniaze) a podľa názoru pedagóga by čas strávený v škole mal byť čo najdlhšie (aby sa dostatok času venovalo pozadiu úloh a ich vypracovaniu v súlade s učebnými plánmi). Je to spojené so zásadnou otázkou, či vzdelávací program organizovať ako dvojstupňové štúdium alebo nie. Súvisí to so snahou Slovenskej republiky o vstup do európskych a transatlantických štruktúr – nie je to však spočiatku zrejmé.

Kľúčové slová: dvojstupňové štúdium, študent, pedagóg, pohľady, priebeh štúdia