Podmienky použitia komplexnej štýlovej rekonštrukcie

Martina Patschová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: využitie, dizertačná práca, pamiatky, architektonický štýl, konzervácia, rekonštrukcia, podmienky