Phaidonov atlas súčasnej svetovej architektúry

Janka Čúrna

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: svet, architektúra, recenzia, kniha, atlas