Phaidonov atlas súčasnej svetovej architektúry

Janka Čúrna

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: architektúra, atlas, kniha, recenzia, svet