Penzión ako významná alternatíva ubytovania v cestovnom ruchu

Marián Malovaný

ZHRNUTIE

Aspekty, ktoré ovplyvňujú cestovný ruch na Slovensku, naznačujú, že jedným zo základných problémov je nedostatok investícií do budovania ubytovacích zariadení. Potrebné sú najmä zariadenia, ktoré by pri efektívnom hospodárení zabezpečili návratnosť investovaných peňazí. Kategorizáciu ubytovacích zariadení a ich klasifikačných značiek, ktoré ich triedia pre jednotlivé triedy kvality, ustanovuje predpis. Penzión ako jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu slúži širšej verejnosti. Jeho nesporné výhody klasifikujú penzión ako výhodný typ ubytovania prospešný pre regionálny rozvoj cestovného ruchu.

Kľúčové slová: penzión, cestovný ruch, alternatíva, regionálny rozvoj, Slovensko, ubytovanie