Partizánske – súbor bytových domov a jeho tvorivá ochrana

Pavol Papučík

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: dvojdomok, Vladimír Karfík, šesťdomok, urbanizmus, Partizánske, mesto, bytové domy, Baťa, Baťovany, ochrana, jednodomok