Partizánske – súbor bytových domov a jeho tvorivá ochrana

Pavol Papučík

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: urbanizmus, mesto, Baťa, ochrana, Vladimír Karfík, Partizánske, bytové domy, Baťovany, jednodomok, dvojdomok, šesťdomok