Participatívny dizajn ako nástroj udržateľného regionálneho rozvoja

Marián Ontkóc, Veronika Kotradyová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: vidiecky, pripútanosť k miestu, komunita, participatívny dizajn, sociálna udržateľnosť