Pamiatková ochrana v historických pamiatkach: Vstup do nových stavebných prác

Pavol Pauliny

ZHRNUTIE

Po politických a spoločenských zmenách v roku 1989 sa historické pamiatky na Slovensku dostávajú pod značný tlak nových stavebných aktivít. Nový dizajn môže byť nebezpečím pre vzhľad našich historických pamiatok, ale môže to byť tiež efektívny spôsob ochrany architektonického dedičstva a obnovy pamiatok. Je dôležité pripustiť, že projektovanie v historických pamiatkach si vyžaduje odlišný prístup v porovnaní s bežným architektonickým dizajnom. Dostatočné finančné zdroje a kvalitné návody a pravidlá sú dôležité, ale kvalita konečného kusu architektonického diela závisí od kultivovaného správania sa investorov a talentu architektov.

Kľúčové slová: historické pamiatky, obnova, 1989, ochrana architektonického dedičstva, ochrana pamiatok