Pamiatková obnova kaštieľov

Rudolf Viršík

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: dizertačná práca, obnova pamiatok, metódy, princípy, zhodnotenie, kaštiele