Pamiatková obnova kaštieľov

Rudolf Viršík

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: kaštiele, dizertačná práca, obnova pamiatok, metódy, princípy, zhodnotenie