Památkově hodnotná vesnická sídla v ČR

Jarmila Ledinská

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: vidiek, Česká republika, Ministerstvo kultúry, pamiatková hodnota