Památkově hodnotná vesnická sídla v ČR

Jarmila Ledinská

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Ministerstvo kultúry, pamiatková hodnota, vidiek, Česká republika