Organizácia druhého stupňa štúdia na FA STU

Pavel Gregor

ZHRNUTIE

Po niekoľkých úpravách modelu štúdia na FA STU sme sa dostali do stavu, v ktorom si vysokoškoláci môžu vybrať len jednu z ponúkaných špecializácií a ich možnosť individuálneho výberu z učebného plánu je dosť obmedzená. Riešenie možno nájsť uplatnením kreditového systému na úrovni druhého stupňa, ktorý by vysokoškolským študentom a pedagógom umožnil začať s individuálnym učebným plánom a potenciálne otvoriť vertikálny ateliér.

Kľúčové slová: kreditový systém, organizácia štúdia, individualizácia, druhý stupeň, FA STU, vertikálny ateliér